Contact us

Sociaal bedrijfssysteem


De laatste jaren transformeren ondernemingen naar een andere wijze van communiceren en samenwerken zowel binnen als buiten de eigen organisatie. In het verleden werd vaak een intranet gebruikt voor het verzenden van bedrijfscommunicatie aan medewerkers en op sommige netwerken konden documenten worden opgeslagen. Tegenwoordig verschuift de rol van een intranet van communicatie naar een portaal waar medewerkers kunnen samenwerken en informatie met elkaar kan worden gevonden en gedeeld.

Belangrijk hierbij is dat dit niet alleen voor intern gebruik is maar dat ook externe relaties op dit portaal kunnen inloggen. Een intranet is inmiddels een onderdeel geworden van een ‘sociaal bedrijfssysteem’ of zoals in de Engelse literatuur een Enterprise Social System (ESS). Organisaties maken steeds vaker de overstap naar een nieuw en interactief sociaal bedrijfssysteem. Het delen van informatie en samenwerken door leden van verschillende organisaties in gezamenlijke projecten is de toekomst.

Voordelen
Een sociaal bedrijfssysteem is uitermate geschikt om de onderlinge communicatie binnen en buiten uw organisatie te verbeteren. Het snel vinden, delen, bewerken en opslaan van gegevens levert een aanzienlijke tijdsbesparing op waardoor de communicatie sneller en efficiënter verloopt. Het sociaal bedrijfssysteem stelt een onderneming in staat om snel te schakelen vanuit alle richtingen: van management naar werknemers, van werknemers naar management, maar ook tussen medewerkers en externe relaties onderling.

Indien een organisatie gemakkelijk toegang heeft tot informatie leidt dat tot een betere verkoop, verhoogde productiviteit, kortere verkoopcycli en meer inkomsten. Grote ondernemingen rapporteren positieve resultaten als gevolg van het invoeren van een modern Sociaal Bedrijfssysteem. Een onderneming kan echter een optimaal rendement uit haar sociaal bedrijfssysteem halen, indien dit systeem wordt geïntegreerd met ons ERP-systeem Inventive.

Koppeling ESS met ERP

Door het integreren van een ERP-systeem en ESS kunnen er grote voordelen voor de organisatie worden behaald.  Inventive Software heeft deze integratie gerealiseerd door het sociale bedrijfssysteem op te nemen in haar ERP-programmatuur als tiende deelsysteem. Dat maakt het mogelijk dat gegevens uit een ERP-systeem naar een ESS kunnen worden gestuurd, waardoor zowel collega’s als externe relaties deze gegevens gemakkelijk kunnen delen.

Alle bedrijfsgegevens worden zodoende op één platform geïntegreerd wat ervoor zorgt dat er geen doublures en afwijkingen ontstaan. Wij noemen dat de Inventive Information Solution. Door middel van deze oplossing wordt de ideale digitale werkplek voor uw medewerkers gecreëerd.  

Voorbeelden van een ESS
Een aantal klanten van Inventive hebben, net als Inventive Software zelf, reeds een ESS geïmplementeerd. Net als een ERP-systeem kan een ESS op verschillende manieren worden opgezet en gebruikt. Binnen Inventive Software is het sociale bedrijfssysteem al enkele jaren operationeel, waardoor goed te zien is waar een ESS-systeem toe kan leiden. Net zoals bij ons ERP-systeem worden privileges bepaald en toegewezen, worden alle onderdelen van sociaal bedrijfssysteem beveiligd door rechten. Binnen Inventive wordt op dit moment gebruikt gemaakt van een geïntegreerd ERP/ESS-systeem voor onderstaande onderdelen.

 

Websites en andere algemeen
toegankelijke informatieportalen 

 

Algemeen toegankelijke
Serviceportalen 

 • Documentatie voor relaties
 • Productbeschrijvingen
 • Referenties
 
 • Gebruiksdocumentatie
 • Vragen en antwoorden
 • Trainingen
 • Release Notes
 • Vacatures
In- en externe
samenwerkingsportalen 
 Intranet
 • Documentatie alleen bestemd voor alle klanten
 • Portaal per klant
  (alleen benaderbaar door medewerkers van 1 klant en uw eigen organisatie)
 • Portaal per project
  (alleen benaderbaar door projectleden en andere gerechtigden)
 • Portalen voor afdelingen, teams en andere groepen
 • Documentprocessing
  (samen met anderen opstellen van documenten zonder email verkeer)
 
 • Algemene en specifieke archieven
 • Dossiers over klanten
 • Algemene informatie voor medewerkers
 • Specifieke informatie per medewerker
  (Alleen te benaderen door de betreffende medewerker en geautoriseerd management
 • Eigen product- en diensten informatie voor medewerkers
 • Informatie over producten en diensten van leveranciers 
 • Afdelingsinformatie
 • Nieuws en artikelen