Portaal functionaliteit 

In de 'klassieke benadering' van een ERP-systeem is er sprake van een centraal ERP systeem waar men in kan loggen, vervolgens heeft men een voorbedacht menu waarin de functionaliteit is ondergebracht. Men dient met dit centrale menu te gaan werken, waar voor de échte gebruikers geen logica inzit. Het inloggen in het ERP systeem was dus de 'voordeur' naar concrete bedrijfsinformatie. Deze werkwijze was tot voor kort een geaccepteerd proces. Dit is toch anno deze tijd een verouderd proces en met de alsmaar sneller groeiende technologische ontwikkelingen ervaart men dit terecht als een 'dubbele' handeling. Men is al ingelogd in het systeem, maar om ze de gewenste informatie 'compleet' te maken dient men in een tweede systeem in te loggen en wederom de selectie criteria uit te voeren. Dit is met de portaal functionaliteit van Inventive verleden tijd!

Afgelopen jaren ontstaat steeds meer de wens om informatie met elkaar te 'mixen' op één internetpagina. Hier hebben wij met de portaal functionaliteit gehoor aan gegeven. Dit betekent dat het ERP-systeem niet alleen via de klassieke benadering toegankelijk is, maar ook via de moderne wijze door bijvoorbeeld een integratie te maken met uw intra, extra of internet pagina's. Ons Web Access Platform staat het echter toe om specifieke functies van het ERP-systeem te plaatsen op een internetpagina. Dit noemen wij gedistribueerde functionaliteit of portaal functionaliteit. 

Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld portaal waar u de meest prominente medewerkersfuncties van het ERP-systeem plaatst. Of een leveranciersportaal waardoor uw leveranciers inkooporders kunnen voorzien van leverdata. En uiteraard klant/relatie portalen waarin u functies aan uw afnemers ter beschikking stelt. Met andere woorden, de ERP systemen van de toekomst dienen de ERP functionaliteit naadloos te geïntegreerd met websites (intern of extern). Onderstaand volgen een aantal portalen: