Klantspecifieke programmatuur

Een goed informatiesysteem informeert management en medewerkers over de actuele en voorzienbare gebeurtenissen. Dat is geen statisch gebeuren. De buitenwereld verandert en uw bedrijf verandert mee. Een goed ERP-systeem moet aangepast kunnen worden aan nieuwe ontwikkelingen. Dat gebeurt door onderhoud aan de programma's en door het uitbrengen van verbeterde versies. Software slijt niet door het gebruik, maar slijt door voortdurende veranderingen. In het verleden is gebleken dat ERP-pakket om de circa 7 jaar een complete nieuwe opzet toe is. De verwachting is dat deze termijn langer wordt.

Niet iedere ERP-leverancier is bereid om maatwerksoftware te ontwikkelen voor klanten en deze te integreren in het standaard pakket. En dan ook nog te garanderen, dat deze programmatuur op de zelfde manier bewaakt en onderhouden wordt als de standaard ERP-software. Sommige ERP-leveranciers laten dit maatwerk over aan hun dealers. In het verleden heeft dit bij versie-overgangen tot ernstige problemen geleid. Toch is deze bedrijfsspecifieke functionaliteit voor gebruikers uitermate belangrijk, omdat dit het verschil uitmaakt tussen een puur standaard en een eigen oplossing. De ontwikkeling van maatwerk kan leiden tot een extra functie, module of een volledig deelsysteem, en/of één of meer APP's.

Het maatwerk van onze klanten wordt volledig geïntegreerd in standaard Inventive. Hoe dit plaatsvindt, is weergegeven bij ons versie- en distributiebeleid. Het deelsysteem Klantspecifieke Programmatuur bestaat niet uit modules waaruit andere klanten kunnen kiezen. Wanneer u niettemin geïnteresseerd zou zijn in een specifieke maatwerkoplossing van een andere klant, kan Inventive daarmee in overleg treden.