Inventive Online stapt over naar nieuw datacenter


Al enige tijd maakt u gebruik van de Inventive Online omgeving. De afgelopen jaren heeft de Inventive Online applicatie een flinke groei doorgemaakt doordat steeds meer klanten kiezen voor de overstap naar onze Online omgeving.

Door de groei in zowel het aantal gebruikers, functionaliteit als hoeveelheid data gaat de Onlineapplicatie een logische stap maken in haar ontwikkeling. Het Online platform maakt de stap naar een nieuw Nederlands datacenter met een hogere performance graad. Hiermee kan Inventive, ondanks de toegenomen belasting, een goede performance blijven garanderen. Met deze e-mail willen wij u informeren over wijzigingen die gaan plaatsvinden. 


Op welke termijn en naar welke datacentrum stappen wij over?

Inventive heeft gekozen om haar Online applicatie onder te brengen in het datacenter van de Nederlandse aanbieder Leaseweb. In het selectieproces hebben wij diverse aspecten meegenomen, waaronder de geografische locatie, certificeringen, performance, doorgroeimogelijkheden en de beveiliging. Leaseweb voldoet hierbij aan al onze voorwaarden. 


De verhuizing naar het nieuwe datacentrum is zorgvuldig voorbereid, zodat de gevolgen voor u zo klein mogelijk zijn. De migratie wordt stapsgewijs uitgevoerd en vindt in het weekend plaats, zodat u er zo min mogelijk hinder van ondervindt. De laatste voorbereidingen worden op dit moment uitgevoerd. De definitieve datum van de migratie wordt later bekend gemaakt, maar de doelstelling is een migratie in het eerste of tweede weekend van november.  


Wat veranderd er voor u?

De migratie heeft tot gevolg dat enkele instellingen moeten worden aangepast. Ten eerste dienen in de RDP App op de PC's van uw medewerkers de URL's te worden aangepast en zo te worden ingesteld dat deze zijn gericht op het nieuwdatacenter. Daarnaast wordt in overleg met uw systeembeheerder het e-mailverkeer dat via de Inventive applicatie verloopt weer op de juiste wijze ingericht en verwerkt.


Ten tweede gaan wij stoppen met de two factor authenticatie per telefoon en wordt er na de migratie gewerkt met een two factor authenticatie met wachtwoord en een per mail verzonden dagcode. Wij hebben dit ervaren als een veilige en gebruikersvriendelijkere methode. Over de beschreven handelingen ontvangt u nog een nader schrijven. Vanzelfsprekend zal Inventive u ondersteunen bij het uitvoeren van deze handelingen.


Verdere informatie

Op korte termijn zullen wij u verder informeren over de voortgang en de vervolgstappen die worden uitgevoerd, zodat u in staat bent om deze wijzigingen intern te coördineren. Tevens zullen wij op dat moment ook de individuele gebruikers per mail informeren. Mocht u vragen hebben dan kunt u contact met ons opnemen.