Inventive helpt u om te voldoen aan de AVG/GDPR wetgeving

Het waarborgen van privacy is één van de belangrijkste pijlers in het huidige tijdperk. Mensen willen graag weten wat er met persoonsgegevens gebeurt en willen voorkomen dat deze gegevens zonder hun toestemming worden gebruikt en gedeeld. Om deze reden heeft de Europese Unie de privacywet 'General Data Protection Regulation' (GDPR) aangenomen, in Nederland ook wel bekend als de wet 'Algemene Verordening Gegevensbescherming' (AVG). 

Handhaving van wetgeving en eigen verantwoordelijkheid

Vanaf 25 mei 2018 wordt de wetgeving definitief gehandhaafd en dient u zich ervan bewust te zijn dat bij het verzamelen van persoonsgegevens moet worden voldaan aan de AVG wetgeving. Hiertoe zijn diverse organisatorische maatregelen vereist. Een overzicht van de vastgelegde eisen kunt u vinden via de Autoriteit Persoonsgegevens.

Het is uw eigen verantwoordelijkheid om te voldoen aan deze vastgestelde eisen. U heeft zich ongetwijfeld al verdiept in de wetgeving en daaraan gerelateerde zaken, maar mocht u dit nog niet hebben gedaan, dan raden wij aan dit alsnog te doen. Hiermee kunt u bij een eventuele controle door de Autoriteit Persoonsgegevens aantonen dat u aandacht heeft besteed aan de bescherming van persoonsgegevens. 

Beveiliging van en verantwoordelijkheid voor persoonsgegevens 

Naast organisatorische maatregelen benadrukt de AVG wetgeving ook de noodzaak van een goede beveiliging van data. In de Inventive software wordt al langer aandacht besteed aan dit onderwerp en voor onze Inventive Online klanten zijn wij mede verantwoordelijk voor de fysieke beveiliging van de data. 

U kunt zelf ook stappen zetten op het gebied van beveiliging, door uw eigen processen en de wijze waarop u met persoonsgegegevens omgaat onder de loep te nemen. Wij bieden u de tools, maar u bent zelf verantwoordelijk voor de toepassing en naleving van de wetgeving. Naast de hieronder toegelichte rol als verwerker, heeft Inventive ERP Software ook een rol als verwerkingsverantwoordelijke voor haar eigen data. Wij werken hierbij volgens een opgesteld privacybeleid dat u kunt inzien op onze website

Waar worden privacy gevoelige gegevens vastgelegd in Inventive
In de Inventive software kunnen op verschillende plaatsen privacy gevoelige gegevens worden vastgelegd. Om u een geheugensteun te bieden, kunt u het kennisbankartikel raadplegen waarin wordt vermeld waar en welke privacygevoelige informatie er veelal wordt vastgelegd in de applicatie. 


Ondanks dat de persoonsgegevens worden vastgelegd in de Inventive applicatie heeft Inventive volgens de wetgeving geen verantwoordelijkheid met betrekking tot uw vastgelegde data. U blijft als verwerkingsverantwoordelijke altijd de eindverantwoordelijke voor uw eigen data.  

Verwerkersovereenkomst voor dataverwerking door Inventive
Inventive ERP Software verwerkt voor Inventive Online klanten persoonsgegevens en beheert klantdata in de Cloud. Volgens de AVG wetgeving is het daarom een verplichting om een verwerkersovereenkomst af te sluiten tussen de verwerkingsverantwoordelijke (U) en de verwerker (Inventive). Wij zullen voor het sluiten van de verwerkersovereenkomst contact met u opnemen. 

Voor Inventive ERP Software is het niet mogelijk om voor elke klant een 'eigen' verwerkersovereenkomst te beoordelen en te accepteren. Om deze reden heeft Inventive ERP Software een verwerkersovereenkomst die aansluit bij haar applicatie en dienstverlening. Deze overeenkomst kunt u inzien op onze website

Tot slot

Met uw huidige Inventive versie kunt u voldoen aan de AVG wetgeving. Denk hierbij aan de beveiliging van de applicatie, het instellen van autorisaties, het exporteren en het verwijderen van data. Inventive werkt voor haar nieuwe versies hard aan tools om het handhaven van de AVG wetgeving nog makkelijker te maken. Voor meer informatie kunt u onze website raadplegen

Wij hopen u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd en mocht u vragen hebben dan kunt u met ons contact opnemen via 070 - 336 80 80.