Migratie naar nieuw datacenter op 2/3 november 2018

Al enige tijd maakt u gebruik van de Inventive Online omgeving. De afgelopen jaren heeft de Inventive Online applicatie een flinke groei doorgemaakt doordat steeds meer klanten kiezen voor de overstap naar onze Online omgeving. Door de groei in zowel het aantal gebruikers, functionaliteit als hoeveelheid data gaat de Online applicatie een logische stap maken in haar ontwikkeling. Hiermee kan Inventive, ondanks de toegenomen belasting, een goede performance blijven garanderen.

Om deze reden maakt Inventive met haar Online platform de stap naar een nieuw Nederlands datacenter met een hogere performance graad. Met deze e-mail willen wij u informeren over wijzigingen die gaan plaatsvinden en ontvangt u direct uw gebruikersnaam om na de migratie in te kunnen loggen in de Online applicatie. 


Definitieve datum voor migratie naar nieuw datacenter
De migratie naar het nieuwe datacentrum is zorgvuldig voorbereid,  wordt stapsgewijs uitgevoerd en vindt plaats in het weekend, zodat u er zo min mogelijk hinder van ondervindt. De werkzaamheden starten vanaf vrijdagavond 2 november om 18.00 uur en duren tot zondag 4 november 11.00 uur. Tijdens deze periode kunt u geen gebruik maken van de Inventive Online applicatie.


Wijzigen instellingen en gebruikersnaam in RDP App

De migratie heeft tot gevolg dat enkele instellingen moeten worden aangepast. Ten eerste dienen in de RDP App op uw PC de URL's te worden aangepast en zo te worden ingesteld dat deze zijn gericht op het nieuwe datacenter. Tevens moet een vernieuwde gebruikersnaam worden ingevoerd. De gebruikersnaam die hierbij wordt gehanteerd is altijd als volgt:

voornaam.tussenvoegsels.achternaam@inventive-online.nl (voorbeeld: peter.van.de.boom@inventive-online.nl )

De wijze waarop u de nieuwe URL's en gebruiksnaam kunt toevoegen in de RDP App staat beschreven in het desbetreffende kennisbankartikel. Indien gewenst kan uw eigen applicatiebeheerder of Inventive u ondersteunen bij deze handeling. Deze handelingen kunt u vandaag en morgen reeds voorbereiden. Let op! Voor gebruikers die alleen werken via de browser met de Inventive Web App is deze wijziging niet van toepassing. 


Inloggen in de applicatie met two factor authentication
Ten tweede zijn wij gestopt met het ondersteunen van de two factor authenticatie per telefoon. Na de migratie wordt er gewerkt met een two factor authenticatie met wachtwoord en een per mail verzonden dagcode. Wij ervaren dit als een veilige en meer gebruiksvriendelijke methode. 

Dit houdt in dat bij het inloggen in de Inventive applicatie enkele wijzigingen zijn doorgevoerd. Zo is het nu ook mogelijk om met een persoonlijk e-mailadres als gebruikersnaam in te loggen. Meer informatie over de werking van deze functionaliteit kunt u raadplegen in het desbetreffende kennisbankartikel

Persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord
Om na de migratie in te kunnen loggen in de Online applicatie, kunt u dus uw persoonlijke e-mailadres invoeren als gebruikersnaam. Dit e-mailadres is gelijk aan het adres waarop u deze e-mail ontvangt. Naast de gebruikersnaam wijziging is voor de eerste inlog ook een nieuw, door Inventive gerealiseerd, wachtwoord vereist. Vanwege privacy redenen, sturen wij u een separate e-mail met daarin uw tijdelijke wachtwoord. Na de eerste keer inloggen, raadt Inventive u aan dit wachtwoord te wijzigen naar een wachtwoord van eigen keuze. Let wel op dat u pas na zondagmorgen 4 november 11.00 uur kunt inloggen met deze nieuwe gegevens.

Wij hopen u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u echter vragen hebben, dan kunt u hiervoor contact opnemen met Inventive via 070-3368080 of via services@inventive.nl.